Únor patří vzácným onemocněním, tedy i homozygotní FH

Také FH má svoji formu, která patří mezi vzácná onemocnění – takzvaná homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH) postihuje jednu osobu ze 300 000. Stává se tak v případě, že dítě zdědí dvě kopie stejné genové změny (mutace), jednu od každého rodiče. Pokud není diagnostikována včas a neléčí se, může HoFH už v dětství způsobit vážné srdeční onemocnění – výjimkou nejsou děti do deseti let věku se srdečním infarktem v důsledku vysokého cholesterolu v krvi!!! Jejich organismus prakticky není schopen zpracovávat cholesterol vytvořený v játrech a přijatý potravou, a ten se hromadí v cévách a poškozuje je. Život s HoFH není vůbec snadný. PACIENTI S FH SVÉ GENY NEZMĚNÍ, ALE MOHOU SE VČAS LÉČIT (DO PRAXE NAVÍC SNAD JIŽ BRZY VSTOUPÍ NOVÝ, ÚČINNÝ A BEZPEČNÝ LÉK). OSTATNÍ, KTEŘÍ MAJÍ VYSOKÝ CHOLESTEROL PŘEDEVŠÍM Z NEDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, BY MĚLI ZJISTIT SVÉ HODNOTY A POKUSIT SE O ZMĚNU. Za HoFH se skrývají skuteční lidé – podívejte se na kampaň Many faces, one heart od FH EUROPE