Říjnový newsletter

Na mezinárodní konferenci o screeningu FH u všech dětí, která proběhla v rámci českého předsednictví Radě EU 6. září v Senátu Parlamentu ČR, byla představena Pražská deklarace, dokument, který žádá evropské politiky a autority o zavedení plošného screeningu tohoto onemocnění. Česká politická odezva byla mimořádná! Více informací v newsletteru.