Žena 79 – 16.3.2019 13:42

Jsem
Žena

Věk
79

Celkový cholestelor
6,7

Tiglyceridy
1,46

HDL-cholesterol
1,65

LDL-cholesterolů type=
4,43

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Tiglyceridy = Triacylglyceroly ???

email
wenzlova.k@seznam.cz