Žena 78 – 20.11.2018 13:10

Jsem
Žena

Věk
78

Celkový cholestelor
6,19

Tiglyceridy
0,75

HDL-cholesterol
1,42

LDL-cholesterolů type=
4.43

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka