Žena 76 – 28.6.2022 07:25

Jsem
Žena

Věk
76

Celkový cholestelor
7,39

Tiglyceridy
5,16

HDL-cholesterol
1,56

LDL-cholesterolů type=
5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
ivanalanova@seznam.cz