Žena 74 – 5.9.2020 15:27

Jsem
Žena

Věk
74

Celkový cholestelor
4,8

Tiglyceridy
3

HDL-cholesterol
1,1

LDL-cholesterolů type=
2,0

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Zenon 10/10mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
e.rutov@seznam.cz