Žena 70 – 2.10.2019 11:45

Jsem
Žena

Věk
70

Celkový cholestelor
6,8

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosucard

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ano

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
svatule.k@gmail.com