Žena 69 – 17.5.2022 16:53

Jsem
Žena

Věk
69

Celkový cholestelor
5,22

Tiglyceridy
1,60

HDL-cholesterol
3,88

LDL-cholesterolů type=
3,15

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosumop

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Ne

email
ZCvrkova@seznam.cz