Žena 69 – 1.11.2022 08:23

Jsem
Žena

Věk
69

Celkový cholestelor
7,4

Tiglyceridy
1,2

HDL-cholesterol
1,7

LDL-cholesterolů type=
5,9

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
info.nordinace@gmail.com