Žena 68 – 19.10.2018 22:27

Jsem
Žena

Věk
68

Celkový cholestelor
7.6

Tiglyceridy
1.5

HDL-cholesterol
4.2

LDL-cholesterolů type=
5.1

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka