Žena 67 – 21.9.2020 17:33

Jsem
Žena

Věk
67

Celkový cholestelor
8,3

Tiglyceridy
1,30

HDL-cholesterol
1,19

LDL-cholesterolů type=
6,15

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
neberu žádné léky na cholesterol ani žádné jiné

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Matka v 62 letech infarkt
Bratr v 65 letech infarkt

email
mi2016@seznam.cz