Žena 67 – 2.1.2023 19:19

Jsem
Žena

Věk
67

Celkový cholestelor
6,81

Tiglyceridy
1,30

HDL-cholesterol
1,59

LDL-cholesterolů type=
5,22

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosucard 10 mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Nevyskytovalo .

email
kocova.hanka@seznam.cz