Žena 67 – 18.8.2021 10:45

Jsem
Žena

Věk
67

Celkový cholestelor
7,03

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,65

LDL-cholesterolů type=
4,81

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Otec 57 let úmrtí

email
milenasum@seznam.cz