Žena 66 – 18.2.2020 08:39

Jsem
Žena

Věk
66

Celkový cholestelor
5,41

Tiglyceridy
1,61

HDL-cholesterol
1,71

LDL-cholesterolů type=
2,97

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
19anna53@seznam.cz