Žena 65 – 7.2.2021 15:39

Jsem
Žena

Věk
65

Celkový cholestelor
5,5

Tiglyceridy
2,38

HDL-cholesterol
4,07

LDL-cholesterolů type=
3,54

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
ne

email
babickaopicka@seznam.cz