Žena 65 – 4.1.2023 13:47

Jsem
Žena

Věk
65

Celkový cholestelor
7,2

Tiglyceridy
1,89

HDL-cholesterol
1,29

LDL-cholesterolů type=
6,24

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Matka 2x slabý infarkt, angioplastika, tzv. husí krky místo obou krkavic

email
i_stankova@centrum.cz