Žena 65 – 27.12.2020 19:19

Jsem
Žena

Věk
65

Celkový cholestelor
6,5

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
dana.hanzlickova@seznam.cz