Žena 65 – 19.7.2020 10:59

Jsem
Žena

Věk
65

Celkový cholestelor
8.37

Tiglyceridy
2.05

HDL-cholesterol
1.90

LDL-cholesterolů type=
5.54

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
lipanthyl S 215 mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ano

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Ne

email
miroslava.stolfova@seznam.cz