Žena 65 – 18.2.2022 14:08

Jsem
Žena

Věk
65

Celkový cholestelor
5,61

Tiglyceridy
1,72

HDL-cholesterol
1,39

LDL-cholesterolů type=
3,45

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
e.toserova@centrum.cz