Žena 65 – 17.12.2019 19:36

Jsem
Žena

Věk
65

Celkový cholestelor
6,6

Tiglyceridy
1,18

HDL-cholesterol
4,69

LDL-cholesterolů type=
2,05

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
kareninovaa@seznam.cz