Žena 64 – 3.5.2022 09:09

Jsem
Žena

Věk
64

Celkový cholestelor
8,97

Tiglyceridy
2,07

HDL-cholesterol
1,50

LDL-cholesterolů type=
6,64

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
neužívám, alergie na statiny i emezitib

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Nikoli

email
Shiny2012@seznam.cz