Žena 64 – 27.6.2019 22:22

Jsem
Žena

Věk
64

Celkový cholestelor
7.88

Tiglyceridy
2.25

HDL-cholesterol
1.37

LDL-cholesterolů type=
5.7

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
anna@rybackova.cz