Žena 64 – 15.7.2021 20:41

Jsem
Žena

Věk
64

Celkový cholestelor
7,45

Tiglyceridy
1,68

HDL-cholesterol
1,87

LDL-cholesterolů type=
5,69

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
matka v 60 letech IM

email
hhornickova@seznam.cz