Žena 64 – 15.7.2021 05:09

Jsem
Žena

Věk
64

Celkový cholestelor
6,6

Tiglyceridy
1,12

HDL-cholesterol
1,93

LDL-cholesterolů type=
4,74

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
dana.suchomel@seznam.cz