Žena 63 – 2.9.2021 10:12

Jsem
Žena

Věk
63

Celkový cholestelor
8,5

Tiglyceridy
4,7

HDL-cholesterol
1,25

LDL-cholesterolů type=
3?

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosucard 20mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
nhelena@email.cz