Žena 63 – 16.9.2020 08:40

Jsem
Žena

Věk
63

Celkový cholestelor
6,6

Tiglyceridy
1,04

HDL-cholesterol
2,24

LDL-cholesterolů type=
3,46

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
ne

email
magatovab@seznam.cz