Žena 63 – 1.6.2022 10:31

Jsem
Žena

Věk
63

Celkový cholestelor
6.37

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Můj otec a bratr i sestra

email
jaroslava.trpkova@seznam.cz