Žena 62 – 4.2.2019 22:08

Jsem
Žena

Věk
62

Celkový cholestelor
8,6

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ano

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
manja@email.cz