Žena 62 – 28.1.2021 22:13

Jsem
Žena

Věk
62

Celkový cholestelor
7-9

Tiglyceridy
kolem4

HDL-cholesterol
0,9-1,2

LDL-cholesterolů type=
nevím už

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
rosucard 20 mg 1večer

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
ne

email
nhelena@email.cz