Žena 62 – 27.4.2022 15:43

Jsem
Žena

Věk
62

Celkový cholestelor
6,9

Tiglyceridy
1,25

HDL-cholesterol
2,28

LDL-cholesterolů type=
4,42

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Nevyskytovaly

email
katerinaz@volny.cz