Žena 61 – 15.12.2021 09:08

Jsem
Žena

Věk
61

Celkový cholestelor
6,3

Tiglyceridy
3,09

HDL-cholesterol
1,02

LDL-cholesterolů type=
4,23

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Teď Rosucard 20 mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ano

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
skodakova.anezka@seznam.cz