Žena 61 – 1.3.2019 11:30

Jsem
Žena

Věk
61

Celkový cholestelor
8,55

Tiglyceridy
1,91

HDL-cholesterol
1,7

LDL-cholesterolů type=
5,32

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Simvastatin 10mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
při dlouhodobé léčbě chol 5,80, TGL 1,66,HDL 1,66,LDL3,9,
beru léky na TK Vasocardin a Prestarium ,Loradur, Euthyrox

email
jitka.nedbalova1@seznam.cz