Žena 60 – 7.6.2022 05:18

Jsem
Žena

Věk
60

Celkový cholestelor
9,33

Tiglyceridy
2,83

HDL-cholesterol
1,5

LDL-cholesterolů type=
7,04

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Matka – 3x infarkt, děda umřel na infarkt v 50, bratr umřel na druhý infarkt v 40

email
konviv@seznam.cz