Žena 60 – 6.3.2020 19:08

Jsem
Žena

Věk
60

Celkový cholestelor
7

Tiglyceridy
1,2

HDL-cholesterol
1,4

LDL-cholesterolů type=
4,91

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Sortis 20mg 1x

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
gigasetka@seznam.cz