Žena 60 – 19.2.2020 12:31

Jsem
Žena

Věk
60

Celkový cholestelor
6

Tiglyceridy
2

HDL-cholesterol
1,1

LDL-cholesterolů type=
3,8

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
stadlmanova@gmail.com