Žena 59 – 2.3.2021 18:42

Jsem
Žena

Věk
59

Celkový cholestelor
5,38

Tiglyceridy
0,46

HDL-cholesterol
1,69

LDL-cholesterolů type=
3,32

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
si3di@seznam.cz