Žena 59 – 2.2.2022 21:12

Jsem
Žena

Věk
59

Celkový cholestelor
6

Tiglyceridy
0,96

HDL-cholesterol
1,76

LDL-cholesterolů type=
4,51

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
angela@rogner.cz