Žena 59 – 19.2.2022 13:49

Jsem
Žena

Věk
59

Celkový cholestelor
6,6

Tiglyceridy
1,62

HDL-cholesterol
1,6

LDL-cholesterolů type=
4,4

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
žádné

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
otec – infarkt ve věku 50 let

email
ivana.capalova@seznam.cz