Žena 59 – 19.12.2020 16:57

Jsem
Žena

Věk
59

Celkový cholestelor
6.66

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1.67

LDL-cholesterolů type=
5.35

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Acovarstatin

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Tatínek zemřel v 56let zadní infarkt. Maminka 3x infarkt operace stendy 3 infarkt zemřela

email
holzknechtova@centrum.cz