Žena 59 – 10.7.2020 19:43

Jsem
Žena

Věk
59

Celkový cholestelor
6,9

Tiglyceridy
0,72

HDL-cholesterol
1,91

LDL-cholesterolů type=
4,3

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Angína pectoris
Ano

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Matka infarkt po 50 roce a druhý v 76 letech, sestra rovněž léčena pro zvýšenýšený tlak a cholesterol

email
zlata.kostalova61@gmail.com