Žena 58 – 7.3.2019 15:20

Jsem
Žena

Věk
58

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
4,5

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
atorvastatin 10 mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
elegance@mybox.cz