Žena 58 – 25.3.2022 07:19

Jsem
Žena

Věk
58

Celkový cholestelor
7,6

Tiglyceridy
0,67

HDL-cholesterol
2,27

LDL-cholesterolů type=
4,97

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
zuzana.gregrova@gmail.com