Žena 58 – 17.2.2019 17:45

Jsem
Žena

Věk
58

Celkový cholestelor
8.29

Tiglyceridy
1,5

HDL-cholesterol
1,78

LDL-cholesterolů type=
6,72

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Arterin

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
h.srbova@post.cz