Žena 57 – 25.5.2020 18:10

Jsem
Žena

Věk
57

Celkový cholestelor
11,67

Tiglyceridy
1,76

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
8,8

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
popadakova7@gmail.com