Žena 57 – 1.6.2022 10:34

Jsem
Žena

Věk
57

Celkový cholestelor
6,18

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
mozková mrtvice u dědečka v 60 letech

email
michaela.vychodil@gmail.com