Žena 56 – 25.9.2021 08:48

Jsem
Žena

Věk
56

Celkový cholestelor
7,0

Tiglyceridy
1,34

HDL-cholesterol
1,24

LDL-cholesterolů type=
5,04

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
renata.tomasova@gmail.com