Žena 56 – 17.12.2019 03:36

Jsem
Žena

Věk
56

Celkový cholestelor
11

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=
6

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Rodiče oba berou statiny

email
lorencova.alena@tiscali.cz