Žena 55 – 29.1.2019 08:14

Jsem
Žena

Věk
55

Celkový cholestelor
6,4

Tiglyceridy
0,85

HDL-cholesterol
2,16

LDL-cholesterolů type=
4,72

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
sivana@centrum.cz