Žena 55 – 27.12.2020 14:21

Jsem
Žena

Věk
55

Celkový cholestelor
5,6

Tiglyceridy
7

HDL-cholesterol
2,8

LDL-cholesterolů type=
2,6

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Arterin

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
otec infarkt v 55 letech, na druhý v 73 zemřel

email
pavlina.ciz@seznam.cz