Žena 55 – 20.9.2020 22:24

Jsem
Žena

Věk
55

Celkový cholestelor
8.59

Tiglyceridy
1.53

HDL-cholesterol
1.5

LDL-cholesterolů type=
7

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Ušetřil 10mg 1x 1 tablet.

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Matka ne a babička mrtvice,z otcovy strany nevím

email
lhotska.iveta@seznam.cz